Dr. Abdullah Nasih Ulwan (1928 – 1987)

Nama: Syeikh Dr. Abdullah Nasih Ulwan Tarikh lahir: 1928 Tempat lahir: Qadhi Askar, Bandar Halb, Syria Pendidikan: 1. Sekolah rendah dan sekolah lanjutan pertama di Halb. Tamat pada...

Dato’ Dr. Haji Mohd. Fadzilah Kamsah (1951 – sekarang)

Nama: Dato’ Dr. Haji Mohd. Fadzilah Kamsah (DMFK) Tarikh lahir: 16 Julai 1951 Tempat lahir: Sungai Pinang, Klang Pendidikan: 1. 1975 - Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian (kepujian...