Syeikh Abdul Qadir Al-Mandili (1910 – 1965)

Nama: Abdul Qadir bin Abdul Mutallib bin Hasan. Masyhur sebagai Syeikh Abdul Qadir Mandili Tarikh lahir: 1910 Tempat lahir: Sigalangang, Tapanuli Selatan, iaitu sebuat tempat di Sumatera...

Dr. Abdullah Nasih Ulwan (1928 – 1987)

Nama: Syeikh Dr. Abdullah Nasih Ulwan Tarikh lahir: 1928 Tempat lahir: Qadhi Askar, Bandar Halb, Syria Pendidikan: 1. Sekolah rendah dan sekolah lanjutan pertama di Halb. Tamat pada...