7 Peperangan Semasa Hayat Baginda Rasulullah S.A.W. Perjuangan Menegakkan Yang Hak Dan Menghapuskan Yang Batil

510
1469

Peperangan boleh memusnahkan harta dan jiwa. Banyak faktor yang menyebabkan berlakunya peperangan. Malah, malaikat mempersoalkan penciptaan manusia di muka bumi kerana manusia hanya menimbulkan kemusnahan dan saling menumpahkan darah sesama sendiri. Allah s.w.t berfirman:

 

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merosak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan nama-mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Surah Al-Baqarah: 30)

Kebiasaanya peperangan berlaku atas faktor pembentukan dan perluasan kuasa taklukan untuk menunjukkan kekuasaan sesebuah empayar. Selain itu, peperangan juga adalah bertujuan untuk menguasai sumber ekonomi, masalah sempadan, persaingan dalam bidang ekonomi, politik dan wilayah. Faktor penyebaran agama.

Berbeza pula peperangan dalam Islam, peperangan dalam Islam adalah bertujuan untuk mempertahankan agama dan menyebarkan dakwah ke seluruh pelusuk dunia. Islam agama perdamaian dan tidak suka kepada keganasan. Buktinya apabila Islam berjaya menakluki mana-mana wilayah tidak ada dalam sejarah berlaku pemaksaan menukar agama. Apatah lagi, menyeksa tawanan perang.

 1. Perang Badar

Perang Badar adalah peperangan pertama ummat Islam menentang kaum musyrikin. Ia peristiwa yang sangat penting dalam penyebaran dakwah Islam sekaligus membuktikan kekuatan dan semangat juang yang tinggi di kalangan tentera Islam. Walaupun kekuatan tentera Islam sangat kecil berbanding kekuatan tentera Musyrikin. Bilangan tentera Islam kira-kira 313 orang dan tentera Musyrikin berjumlah 1000 orang. Tentera Islam berjaya menkucar-kacirkan barisan tentera pihak musuh dan meraih kemenangan. Peristiwa bersejarah ini berlaku pada tahun 624 Masihi bersamaan tahun ke 2 Hijrah iaitu pada 17 Mac bersamaan 17 Ramadhan. Apa yang menarik, peperangan pertama ini berlaku pada bulan Ramadhan dan tahun pertama pensyariatan puasa kepada ummat Islam.

 

“Ingatlah Wahai Muhammad ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman (untuk menguatkan semangat mereka): “Tidakkah cukup bagi kamu, bahawa Allah membantu kamu dengan tiga ribu tentera dari malaikat yang diturunkan” (Surah Ali Imran, ayat 124)

 

Ayat di atas jelas menunjukkan bahawa Allah s.w.t. telah mengirimkan bala tentera di kalangan para malaikat untuk membantu tentera muslimin berjuang di medan perang. Menakjubkan!

 1. Perang Uhud

Kekalahan pihak kafir Quraisy pada perang Badar menyebabkan mereka ingin menuntut bela dan membalas dendam yang membuak-buak dalam diri mereka. Maka, tercetuslah perang Uhud, perang kedua dalam sejarah Islam. Peperangan ini berlaku setahun selepas perang Badar iaitu pada tanggal 22 Mac 625 Masihi bersamaan 7 Syawal 3 Hijrah.

Pada peperangan ini juga bilangan tentera Islam juga hanya sebilangan kecil berbanding tentera Musyrikin. Bilangan pihak musuh seramai 3000 orang manakala tentera Islam seramai 1000 orang dan Sang Munafik Abdullah Bin Ubay berjaya memujuk 300 orang muslimin kembali ke Madinah. Namun, dengan sisa baki tentera yang tinggal Rasulullah s.a.w. tetap meneruskan peperangan.

Tentera Islam hampir sahaja berdepan kekalahan kerana tentera yang mengawal di atas bukit tidak berdisiplin tergoda dengan harta rampasan perang. Pihak musuh berjaya menkucar-kacir barisan tentera Islam. Namun, dengan pertolongan daripada Allah pihak muslimin berjaya memperoleh kemenangan.

 

“Mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) tentang harta rampasan perang. Katakanlah: “Harta rampasan perang itu terserah bagi Allah dan bagi Rasul-Nya (untuk menentukan pembahagiannya). Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, jika betul kamu orang-orang yang beriman”. (Surah Al-Anfal, ayat 1)

 

 1. Perang Khandaq/ Ahzab

Peperangan ini berlaku setelah Bani Nadhir diusir daripada Madinah kerana mereka melanggar perjanjian. Mereka telah merancang untuk membunuh Nabi Muhammad s.a.w. dan rancangan mereka telah dibongkarkan melalui wahyu daripada Allah s.w.t.

Susulan daripada peristiwa ini, maka tercetus perang Khandaq atau dikenali juga perang Ahzab. Pemimpin Bani Nadhir telah mengajak Bani Fazzarah, Bani Murrah dan Bani Asyjak untuk menentang kaum muslimin habis-habisan dan menghapuskan Islam hingga ke akar umbi. Peperangan ini berlaku pada bulan Syawal tahun ke 5 Hijrah bersamaan 627 Masihi.

Bilangan pihak musuh berkali ganda besar berbanding tentera Islam. Barisan tentera pihak musuh seramai 10 000 orang manakala bilangan tentera Islam seramai 3000 orang. Bagi menghadapi bilangan pihak musuh yang ramai, Salman Al-Farisi mencadangkan untuk membina parit disekeliling Madinah. Kebijaksanaan Rasulullah s.a.w. dan para sahabat dalam mengatur strategik peperangan berjaya mengalahkan pihak musuh. Selain itu, pertolongan daripada Allah s.w.t juga antara faktor kemenangan pihak muslimin. Kisah ini telah dinukilkan dalam surah Al-Ahzab.

 

“Dan Allah telah menghalau kembali (angkatan tentera) orang-orang kafir itu (ke tempat masing-masing) dengan keadaan mereka geram marah (kerana gagal dan hampa), mereka tidak mendapat sebarang keuntungan. Dan Allah selamatkan orang-orang beriman dari bencana menghadapi peperangan itu. Dan (ingatlah) adalah Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa”. (Surah Al-Ahzab, ayat 25)

 

 1. Perang Yahudi Bani Quraizah

Selepas peperangan Ahzab, pada tahun yang sama iaitu tahun ke 5 Hijrah berlakunya perang yahudi Bani Quraizah. Pertempuran ini berlaku setelah Bani Quraizah mengisytiharkan pembatalan perjanjian di saat genting perang Al-Ahzab. Lalu Rasulullah s.a.w. mengarahkan 3000 tentera Islam mengepung perkampungan Bani Quraizah. Saidina Ali r.a. ditugaskan untuk membawa panji Islam.

Mereka telah dikepung selama 25 hari sehingga mereka tersepit dan menyerah kalah. Hukuman yang dikenakan kepada pembelot ialah pejuang-pejuang mereka dibunuh, zuriat mereka dijadikan tawanan dan harta mereka dibahgi-bahagikan.

 

“Dan ia menurunkan golongan Ahli Kitab (kaum yahudi) yang membantu tentera musuh itu, dari benteng-benteng mereka (menyerah diri), setelah diisikan-Nya hati mereka dengan perasaan gerun. (Lalu mereka diadili dan dijatuhkan (hukuman); sebahagian diantaranya kamu bunuh, dan sebahagian lagi kamu tawan”. (Surah Al-Ahzab, ayat 26)

 

 1. Perang Muktah

Perang Muktah ialah peperangan permulaan dan jalan pembuka untuk menakluk negeri-negeri Nasrani dan peperangan ini adalah peperangan besar yang tercatat dalam sejarah Islam. Rasulullah s.a.w. mengirimkan surat melalui utusannya Harith bin Umair r.a.. Tatkala utusan baginda sampai ke Muktah dia dihalang dan dibunuh. Lalu Rasulullah s.a.w. menghantar pasukan tentera Islam untuk menuntut bela kematian Harith bin Umair r.a.

Peristiwa ini berlaku pada tanggal 5 Jamadil Awal tahun 5 Hijrah. Baginda menghantar seramai 3000 tentera, tentera paling ramai yang dihantar Baginda untuk berdepan dengan 100 000 orang tentera Romawi dan mendapat mereka bantuan tentera seramai 100 000 orang lagi. Jadi keseluruhannya berjumlah 200 000 orang.

Walaupun bilangan tentera Romawi berjumlah sangat besar, tentera Islam berjaya mencipta kemenangan yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid setelah 3 orang panglima perang yang dilantik Rasulullah s.a.w. gugur syahid iaitu Zaid bin Haritsah r.a, Jaafar bin Abi Talib r.a. dan Abdullah bin Rawahah r.a. bilangan tentera Islam yang syahid berjumlah 12 orang sahaja.

 

 1. Perang Hunain

Setelah peristiwa pembukaan kota Mekkah pada tanggal 20 Ramadhan 8 Hijrah, ternyata masih ada kabilah arab yang tidak berpuas hati. Kabilah Hawazin, kabilah Thaqif dan kabilah lain bersatu untuk menentang tentera Islam.

Apabila Baginda mengetahui khabar ini, baginda telah mempersiapkan tentera untuk berdepan dengan musuh di lembah Hunain. Jumlah bilangan tentera Islam pada waktu itu 12 000 orang mengatasi jumlah pihak musuh yang sedikit.

Walaupun tentera Islam ramai pada waktu itu, mereka hampir sahaja menemui kekalahan. Pihak musuh berjaya mengkucar-kacir barisan tentera Islam. Ini disebabkan rasa selesa dan bangga dengan bilangan tentera yang ramai. Ketika dalam keadaan kritikal Saidina Ali r.a. berjaya menyatukan kembali tentera Islam di medan perang. Akhirnya, tentera Islam berjaya memperoleh kemenangan dalam peperangan Hunain.

 

“Sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam medan-medan perang dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai; maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikitpun; dan (semasa kamu merasa) bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu; kemudian kamu berpaling undur melarikan diri”. (Surah At-Taubah, ayat 25)

 1. Perang Tabuk

Peperangan ini adalah perang terakhir yang disertai Baginda Rasulullah s.a.w. peperangan ini dipimpin secara langsung oleh baginda Rasulullah s.a.w. Peristiwa ini berlaku pada tahun ke 9 Hijrah bersamaan 630 Masihi. Peristiwa ini berlaku diantara tentera Islam dan Romawi Timur. Bilangan tentera yang menyertai peperangan ke Tabuk berjumlah 30 000 orang, jumlah yang paling ramai sepanjang peperangan yang disertai baginda.

Sampai sahaja di Tabuk tidak ada tentera yang menunggu mereka. Setelah mereka mendengar kedatangan tentera Islam timbul rasa takut dan gerun kepada kekuatan tentera Islam.rasulullah didatangi Yuhanah bin Rubbah menawarkan perjanjian perdamaian lalu Rasulullah menerima dan menulis surat perjanjian diantara kedua-dua pihak. Akhirnya, peperangan tidak berlaku dan tidak ada pertumpahan darah yang terjadi. Tentera Islam kembali tanpa peperangan.

Banyak lagi pertempuran kecil antara pihak Islam dan pihak Musyrikin yang disertai Baginda Rasulullah s.a.w. Perjuangan baginda dan para sahabat dalam menyebarkan dakwah dan menegakkan agama Islam meninggalkan kita seribu pengajaran untuk kita teladani. Bukan mudah untuk menegakkan kebenaran. Walaupun peperangan telah mengorbankan banyak nyawa tetapi orang yang mati berjihad di jalan Allah tergolong di kalangan para syuhada’.

510 KOMEN

 1. Sick and tired of being bored? There’s nothing at all good to watch on TV these days. How many cat videos can you watch at YouTube? What you really want is some live adult entertainment. That’s what http://www.camgirl.pw is all about. It’s 24/7 excitement like you’ve never seen before. Check it out and tell a friend. Something this good needs to be shared.

 2. I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You are amazing! Thanks!

 3. This is a really good tip particularly to those new to the blogosphere and to sex in particular. Short but very precise info Appreciate your sharing this one. A must read article!

 4. I’а†ve learn a few excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you set to make this kind of wonderful informative website.

 5. I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank God I found it on Bing. You have made my day! Thank you again.

 6. It as really a great and useful piece of information. I am satisfied that you just shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 7. IaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТžve read some good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to make such a fantastic informative web site.

 8. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 9. It’а†s really a great and useful piece of info. I am satisfied that you just shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 10. You have made some decent points there. I looked on the web for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 11. Wow, amazing blog layout! How lengthy have you ever been blogging for? you make blogging glance easy. The total look of your web site is wonderful, as well as the content material!

 12. Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 13. We’re a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your website provided us with valuable info to paintings on. You have performed an impressive job and our whole group will probably be grateful to you.

 14. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too excellent. I really like what you have acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart. I can’t wait to read far more from you. This is really a tremendous web site.

 15. “Generally I don’t learn post on blogs, however I would like to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite great article.”

 16. I simply could not depart your site prior to suggesting that I actually loved the usual information a person supply on your visitors? Is gonna be back often in order to inspect new posts.

 17. The week has just begun and that means it’s time to relieve some stress. You’ve got plenty of work ahead of you. You’ll need all the relaxation you can sneak in. No one can melt the stress like a cam girl can. At http://www.camgirl.pw you’re sure to find a cutie that will make you forget all about whatever was stressing you out.

 18. Incredible mastewq! This blog looks just like my old one! It as on a entirely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Outstanding choice of colors!

 19. hello!,I like your writing so a lot! percentage we communicate extra about your article on AOL? I require an expert in this house to resolve my problem. May be that is you! Taking a look forward to see you.

 20. Needed to put you that bit of word to be able to say thanks a lot over again for all the nice tricks you have discussed in this article. This is really generous of you to allow openly all most people might have offered for an e book to get some cash for themselves, certainly considering that you might have tried it in the event you decided. Those tips also served as the fantastic way to know that the rest have a similar desire just as my very own to understand very much more in regard to this issue. I believe there are lots of more pleasurable opportunities ahead for folks who go through your website.

 21. I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 22. Your style is rsally unique compared to other
  folks I have read stuff from. Many thanks for posting when you have the
  opportunity, Guess I’ll just book mark this blog.

 23. You made some first rate factors there. I regarded on the internet for the issue and found most individuals will go along with along with your website.

 24. Hey there! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a wonderful job!

 25. Pretty great post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve really loved surfing around your weblog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I am hoping you write again very soon!

 26. Good! Interesting tips over here. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.| I could not resist commenting. I have spent 2 hours trying to find such article. I will also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this website. Now with the job done, I going to find some live Webcams. Thank you!! Greetings from Austria!

 27. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 28. This unique blog is really interesting as well as informative. I have discovered many helpful things out of this blog. I ad love to return again soon. Thanks!

 29. “The crux of your writing whilst sounding reasonable at first, did not really work very well with me after some time. Somewhere throughout the paragraphs you were able to make me a believer but just for a short while. I still have got a problem with your leaps in logic and one would do nicely to fill in those gaps. In the event you actually can accomplish that, I would undoubtedly end up being impressed.”

 30. Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 31. We’re a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You’ve performed an impressive job and our whole community will likely be grateful to you.

 32. Wonderful work! This is the type of information that should be shared around the web. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my website. Thanks =)

 33. I simply could not depart your site before suggesting that I really enjoyed the usual information a person provide to your visitors? Is gonna be back frequently to check out new posts

 34. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, as well as the content!. Thanks For Your article about sex.

 35. You made some decent points there. I looked on the web to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 36. Aw, this became an extremely nice post. In concept I have to devote writing like that additionally – taking time and actual effort to generate a great article… but so what can I say… I procrastinate alot through no indicates often go completed.

 37. Your style is unique compared to other folks I have read stuff from. I appreciate you for posting when you ave got the opportunity, Guess I will just bookmark this page.

 38. Oh my goodness! a fantastic article dude. Thanks However We’re experiencing issue with ur rss . Do not know why Struggle to sign up for it. Can there be anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 39. Usually I don at learn article on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to check out and do so! Your writing style has been amazed me. Thank you, quite nice post.

 40. Superb website you have here but I was wanting to know if you knew of any forums that cover the same topics discussed here? I’d really love to be a part of group where I can get suggestions from other experienced individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Cheers!

 41. Woah! I’m really digging the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between usability and visual appeal. I must say you’ve done a excellent job with this. Also, the blog loads super fast for me on Chrome. Outstanding Blog!

 42. Youre so awesome, man! I cant believe I missed this blog for so long. Its just great stuff all round. Your design, man…too amazing! I cant wait to read what youve got next. I love everything that youre saying and want more, more, MORE! Keep this up, man! Its just too good.

 43. Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, as well as the content!

 44. If you are passionate about tea, opening a tea shop online may be a great idea. It can help you make money by selling tea and at the same time allow you to enjoy various kinds of tea around the world. As a small tea shop owner, you may begin your tea-selling company with only a computer. It seems easy but making your online tea shop successful is still much challenging. You really shouldn’t miss the web to cost-effectively reach your countless potential customers and if you are a novice and know little about tea, you should be cautious. Tea is a niche involving a great deal of expertise and you can’t expect to earn a lot in a short time.
  https://www.cheapencorner.com/CarElectronics/

 45. The word Tansu in Japanese means box. History of Tansu furniture dates back to the seventh century but actually from the period 1860to 1920 during the Meji period that original furniture was originally made. This furniture is considered more as a fork art and just like Imari porcelain it gradually has grown towards becoming any decorator’s dream. Many modern homes nowadays consider it worthwhile investing in this furniture.
  https://www.cheapencorner.com/Instruments/

 46. Only a smiling visitor here to share the love (:, btw great pattern. аЂа‹аЂ Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler.аЂ аЂа› by Albert Einstein.

 47. You’re in some serious need of relaxation. That’s where a site like http://www.camgirl.pw comes in handy. You can do a whole lot of relaxing there. You’ll find plenty of fun girls to talk to. These are the hottest and most wild girls on the internet. Chat with them and have yourself a good time.

 48. Im no pro, but I believe you just made the best point. You definitely comprehend what youre talking about, and I can actually get behind that. Thanks for being so upfront and so sincere.

 49. I like it! Interesting information over this web. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.| I could not resist commenting. I ‘ve spent some hours searching for such tips. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this web. Finished with the work done, I going to visit some Russia model Webcams. Gracias!!! Regards from WM 2018!

 50. Whether you are looking for candid reviews of digital SLR camera review or contemplating whether you should finally buy one. Or maybe you just want to know if it is even worth your time and money. Maybe you want to compare it with other cameras or just look for the best SLR cameras deals online.
  https://www.cheapencorner.com/Tools/

 51. I think other web site proprietors should take this site as an model, very clean and wonderful user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 52. You’ve been working hard lately. All that stress has got to be eating at you. Why not take a break and enjoy some cam girls? There’s plenty of them to enjoy at http://www.camgirl.pw It’s wall to wall babes at this site. You’ll know that right away after your first visit.

 53. Passion in one as true talent is impressive. Writers today usually have little passion about what they write, but you are a unique and great writer. I am glad to see that writers like you exist.

 54. I have realized some new items from your web page about desktops. Another thing I’ve always presumed is that computers have become a product that each household must have for many people reasons. They provide convenient ways to organize homes, pay bills, shop, study, pay attention to music and perhaps watch tv shows. An innovative method to complete most of these tasks is to use a computer. These personal computers are mobile ones, small, strong and portable.

 55. Hello there friend! You made some decent points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will go along with with your website. Again thanks alot for this!

 56. Wonderful website. Plenty of helpful info here. I am sending it to a few buddies ans also sharing in delicious. And obviously, thank you on your sweat!

 57. You have remarked very interesting details ! ps nice internet site. аАа’аАТ‚аЂТ˜Tis a sharp medicine, but it will cure all that ails you. аАа’аАТ‚б‚Т€Т last words before his beheadding by Sir Walter Raleigh.

 58. I have seen lots of useful elements on your internet site about computers. However, I’ve got the judgment that lap tops are still not quite powerful more than enough to be a good option if you normally do things that require plenty of power, like video editing and enhancing. But for world-wide-web surfing, microsoft word processing, and most other popular computer functions they are okay, provided you may not mind small screen size. Many thanks sharing your ideas.

TINGGALKAN PESANAN

Please enter your comment!
Please enter your name here